REGULAMIN PROJEKTU “SPEŁNIAMY PIŁKARSKIE MARZENIA”

§ 1. ORGANIZATOR

Organizatorem projektu “Spełniamy piłkarskie marzenia” jest Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej KRESY RP z siedzibą 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39 Organizatorem testów piłkarskich i motorycznych w ramach projektu “Spełniamy piłkarskie marzenia” jest Fundacja Orły Sportu z siedzibą 84-100 Puck, ul. Lipowa 3

§ 2. CEL I UCZESTNICY ROZGRYWEK

Celem projektu “Spełniamy piłkarskie marzenia” jest wyłonienie 12 najbardziej uzdolnionych zawodniczek i 12 najbardziej uzdolnionych zawodników w dyscyplinie piłka nożna. Zawodnicy i zawodniczki wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych na boiskach typu Orlik 2012 testów. Uczestnikami projektu “Spełniamy piłkarskie marzenia” mogą być chłopcy i dziewczynki urodzeni w latach 2005 - 2011 bez względu na przynależność klubową lub jej brak.

§ 3. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Spełniamy piłkarskie marzenia” to program szkolenia piłkarskiego oraz system specjalistycznych testów piłkarskich, który realizowany będzie na 160 boiskach typu Orlik w terminie 13.05 - 30.06.2019.
Zakłada on przeprowadzenie zunifikowanych testów piłkarskich dla grupy minimum 12 tys osób oraz wyłonienie 24 najzdolniejszych zawodników i zawodniczek, którzy wezmą udział w specjalistycznym szkoleniu piłkarskim podczas FUTURE PLAYER CAMP oraz zostaną objęci monitoringiem profesjonalnych skautów i trenerów piłkarskich.
Spośród wyłonionej po testach 24-osobowej grupy, najlepsi zawodnicy, będą mieli możliwość wzięcia udziału w testach w profesjonalnych akademiach piłkarskich.

§ 4. UCZESTNICTWO

W testach, które będą przeprowadzane w dniach 13.05-30.06.2019 na wybranych 160 boiskach typu Orlik będą mogli wziąć udział zawodnicy i zawodniczki w następujących kategoriach wiekowych:
  • Kat A - zawodnicy i zawodniczki urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2010 a 31 grudnia 2011.
  • Kat B - zawodnicy i zawodniczki urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2009.
  • Kat C - zawodnicy i zawodniczki urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2006 a 31 grudnia 2007.
  • Kat D - zawodnicy i zawodniczki urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2004 a 31 grudnia 2005.
Zgłoszenia udziału w testach będzie można dokonywać lokalnie u animatorów na wybranych Orlikach, na których będą przeprowadzane testy.

§ 5. PUNKTACJA I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

Testy będą odbywały się w 8 konkurencjach opisanych w §6.
Klasyfikacja będzie odbywała się zgodnie z kategoriami wiekowymi opisanymi w §4.
Klasyfikacja będzie prowadzona w skali ogólnopolskiej.
Po zakończeniu testów we wszystkich lokalizacjach, 30 najlepszych wyników z każdego testu (w skali ogólnopolskiej), w każdej kategorii wiekowej oraz oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców zostanie przeliczonych na punkty wg poniższego schematu:
1.miejsce w teście - 100pkt., 2-80, 3-60, 4-50, 5-45, 6-40, 7-36, 8-32, 9-29, 10-26, 11-24, 12-22, 13-20, 14-18, 15-16, 16-15, 17-14, 18-13, 19-12, 20-11, 21-10, 22-9, 23-8, 24-7, 25-6, 26-5, 27-4, 28-3, 29-2, 30-1
5. W przypadku uzyskania takich samych wyników w poszczególnych testach przez 1 lub więcej osób miejsca i punkty w poszczególnych testach przyznawane są ex-aequo, np. jeśli trzy osoby osiągnęły ten sam wynik plasujący ich na 1. miejscu w teście otrzymają po 100pkt. każda, a kolejny zawodnik otrzymuje punkty za 4. miejsce.
6. Po zsumowaniu punktów zdobytych w poszczególnych testach (wynikających z osiągniętego miejsca w skali ogólnopolskiej), wyłoniona zostanie grupa zawodników, która uzyska awans do kolejnego etapu projektu “Spełniamy piłkarskie marzenia”. 7. Awans do kolejnego etapu uzyskają po trzy najlepsze osoby (które zdobyły największą ilość punktów zsumowanych we wszystkich testach) z każdej kategorii wiekowej chłopców oraz każdej kategorii wiekowej dziewcząt - sumie 12 zawodników i 12 zawodniczek (24 uczestników)
8. W przypadku równej ilości punktów o końcowej klasyfikacji decydują kolejno:
większa ilość wygranych testów
większa ilość wyższych miejsc w poszczególnych testach
niższa suma czasów z testów nr 1,3,4 i 6
9. Każdy zawodnik może wziąć udział maksymalnie w 4 próbach testowych w każdym teście w przeciągu jednego dnia. Do punktacji i klasyfikacji będzie liczony tylko najlepszy wynik.

§ 6. REGULAMINY I PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH TESTÓW

BIEG NA DYSTANSIE 30 METRÓW
Na boisku z pachołków bądź stożków wyznaczony jest dystans 30 metrów. Zawodnik ustawiony jest na linii startu.
Start zawodnika następuje po komendach: „na miejsce”, „gotów”, „start” Komendy wymawia osoba prowadząca.
Zadaniem zawodnika jest jak najszybsze dobiegnięcie do linii mety.
Czas mierzony jest stoperem przez prowadzącego.
Czas mierzony jest z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, np. 4,57 sek.
2. SKOK W DAL Z MIEJSCA
Na boisku ze stożków wyznaczona jest linia, z której rozpoczynają zawodnicy.
Zawodnik ustawia stopy równolegle względem siebie na wysokości linii.
Zawodnik wykonuje skok w dal obunóż z miejsca.
Osoba prowadząca dokonuje pomiaru z dokładnością do 1 cm.
Odległość mierzona jest do pięt lub najbliższego miejsca podparcia względem linii, z której wykonywany był skok.
3. BIEG WAHADŁOWY
Na boisku z pachołków wyznaczony jest dystans 10 metrów
Zawodnik ustawiony jest na wysokości pierwszego pachołka.
Start zawodnika następuje po komendach: „na miejsce”, „gotów”, „start”
Komendy wymawia osoba prowadząca.
Zadaniem zawodnika jest jak najszybsze przebiegnięcie 3 odcinków o długości 10 metrów.
Za każdym razem zawodnik musi obiec pachołek
Czas mierzony jest stoperem przez prowadzącego.
Czas mierzony jest z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, np. 6,24 sek.
Za przewrócenie pachołka zawodnik ma doliczoną 1 sekundę do czasu końcowego.
Dwukrotne przewrócenie pachołka skutkuje 2 sekundami doliczonymi do czasu końcowego.
Dotknięcie pachołka nie skutkuje dodatkowym czasem.
4. PROWADZENIE WAHADŁOWE
Na boisku z pachołków wyznaczony jest dystans 10 metrów
Zawodnik z piłką ustawiony jest na wysokości pierwszego pachołka.
Start zawodnika następuje po komendach: „na miejsce”, „gotów”, „start”
Komendy wymawia osoba prowadząca.
Zadaniem zawodnika jest jak najszybsze przeprowadzenie piłki na 3 odcinkach o długości 10 metrów.
Za każdym razem zawodnik musi obiec pachołek
Czas mierzony jest stoperem przez prowadzącego.
Czas mierzony jest z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, np. 8,14 sek.
Za przewrócenie pachołka zawodnik ma doliczoną 1 sekundę do czasu końcowego.
Dwukrotne przewrócenie pachołka skutkuje 2 sekundami doliczonymi do czasu końcowego.
Dotknięcie pachołka nie skutkuje dodatkowym czasem.
5. ŻONGLERKA
Na boisku wyznaczone jest pole o wymiarach 4x4m.
Ćwiczący rozpoczyna i kończy próbę na sygnał prowadzącego.
Zadaniem zawodnika jest odbicie piłki jak największą ilość razy naprzemiennie prawą i lewą stopą.
Żonglerkę zawodnik rozpoczyna z własnego podrzutu z rąk.
Test trwa 30”.
W przypadku kiedy piłka dotknie podłoża, zawodnik opuści kwadrat, zostanie zaburzona poprawna kolejność żonglerki lub zawodnik dotknie piłkę inną częścią ciała niż stopa próba zostaje przerwana.
Za każde poprawne odbicie piłki zawodnik zdobywa punkt.
6. ZYGZAK
Na boisku ustawiona jest korytarz ze stożków o długości 16 metrów
Linia startu i mety ma szerokość 2 metrów
W korytarzu ustawiony jest slalom z 7 pachołków w dwóch liniach.
Linia z 4 pachołkami zaczyna się 2 metry przed linią startu i kończy 2 metry przed linią mety.
Linia z 3 pachołków zaczyna się 4 metry od linii startu i kończy się 4 metry od linii mety.
Pomiędzy 2 liniami jest odległość 2 metrów.
Na boisku ustawiony jest slalom z 7 pachołków.
Zawodnik ustawiony na środku wyznaczonej linii startu.
Start zawodnika następuje po komendach: „na miejsce”, „gotów”, „start”
Komendy wymawia osoba prowadząca.
Zadaniem zawodnika jest przebiegnięcie slalomu wg schematu w jak najkrótszym czasie.
Za każdym razem zawodnik musi obiec pachołek od jego zewnętrznej strony.
Czas mierzony jest stoperem przez prowadzącego.
Czas mierzony jest z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, np. 6,12 sek.
Za każde przewrócenie pachołka zawodnik ma doliczoną 1 sekundę do czasu końcowego.
Dotknięcie pachołka nie skutkuje dodatkowym czasem.
7. ZYGZAK Z PIŁKĄ
Na boisku ustawiona jest korytarz ze stożków o długości 16 metrów
Linia startu i mety ma szerokość 2 metrów
W korytarzu ustawiony jest slalom z 7 pachołków w dwóch liniach.
Linia z 4 pachołkami zaczyna się 2 metry przed linią startu i kończy 2 metry przed linią mety.
Linia z 3 pachołków zaczyna się 4 metry od linii startu i kończy się 4 metry od linii mety.
Pomiędzy 2 liniami jest odległość 2 metrów.
Na boisku ustawiony jest slalom z 7 pachołków.
Zawodnik z piłką ustawiony jest na środku wyznaczonej linii startu.
Start zawodnika następuje po komendach: „na miejsce”, „gotów”, „start”
Komendy wymawia osoba prowadząca.
Zadaniem zawodnika jest przeprowadzenie piłki po slalomie wg schematu w jak najkrótszym czasie.
Za każdym razem zawodnik musi obiec pachołek od jego zewnętrznej strony.
Czas mierzony jest stoperem przez prowadzącego.
Czas mierzony jest z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, np. 7,13 sek.
Za każde przewrócenie pachołka zawodnik ma doliczoną 1 sekundę do czasu końcowego.
Dotknięcie pachołka nie skutkuje dodatkowym czasem.
8. TECHNIKA PODAŃ
1.Ustawienie wg schematu przed bramką 5x2.
2. W bramce, w odległości 1 metr od słupka znajdują się stożki.
3. 9 metrów przed bramką znajduję się strefa uderzenia o wymiarach 6x2 m.
4. 13 metrów od bramki znajduję się strefa z piłkami o szerokości 6 metrów.
5. Strefa z piłkami podzielona jest na 2 mniejsze o szerokości 3 metrów.
6. 5 piłek znajduje się po prawej i lewej stronie.
7. W odległości 15 metrów od bramki znajduję się pachołek startowy.
8. Pachołek znajduję się na środku bramki.
9. Zawodnik ustawiony przy pachołku startuje na sygnał prowadzącego.
10. Start zawodnika następuje po komendach: „na miejsce”, „gotów”, „start”
11. Zadaniem zawodnika jest za każdym razem obiec pachołek po czym jednym kontaktem wprowadzić piłkę do wyznaczonej strefy i uderzyć na bramkę.
12. Czas trwania testu 45 sekund.
13. Wynik daje nam suma celnych uderzeń w wyznaczoną w bramce strefę.
14. Zawodnik piłki po prawej stronie zabiera i uderza obowiązkowo prawą nogą w prawy sektor w bramce, po lewej lewą.
15. Celne uderzenie zaliczane jest w momencie kiedy zawodnik poprawnie wprowadzi piłkę jednym kontaktem i uderzy odpowiednią nogą.
14. Uderzenie nie jest zaliczane w momencie popełnienia następujących błędów:
większa liczba kontaktów z piłką
dotknięcie stożka przy wyprowadzenie
brak obiegu pachołka
po uderzeniu kontakt piłki ze stożkiem lub słupkiem
uderzenie po czasie
wyprowadzenie piłki lub uderzenie nieodpowiednią nogą oraz uderzenie w nieodpowiedni sektor
15. Uderzenie jest zaliczone kiedy zostało wykonane w czasie trwania a piłka przeszła przez strefę po czasie.

§ 7. UBEZPIECZENIE

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestników testów.

§ 8. PROTESTY I ODWOŁANIA

Wszelkie zastrzeżenia i protesty będą rozpatrywane w trakcie trwania testów. Protesty będą rozpatrywane, jeżeli zostaną złożone tego samego dnia, w którym zaistniała dana sytuacja konfliktowa.
Decyzje podjęte przez Organizatora nie mają trybu odwoławczego, są ostateczne i obowiązują z chwilą ich ogłoszenia.

§ 9. DALSZE ETAPY PROJEKTU

O dalszych etapach projektu zwycięzcy zostaną poinformowani w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Przed dopuszczeniem do kolejnego etapu projektu organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości i wieku uczestników testów na podstawie dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna)
- Przed dopuszczeniem do kolejnego etapu projektu organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji osiągniętych przez uczestnika wyników testów włącznie z możliwością ich ponownego przeprowadzenia.
Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.